Algemene Voorwaarden Toegang KVW

Betreden van het evenemententerrein en deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico.

Zonder geldig ticket wordt toegang geweigerd! Ieder ticket is eenmaal geldig en wordt gedeactiveerd als deze wordt gebruikt bij toetreden van het evenement. Een tweede keer printen en gebruiken is derhalve zinloos. Onze systemen weigeren toegang en uw kind wordt dan ook werkelijk teruggestuurd.

Gegevens zoals ingevuld bij online ticket aankoop, of opgegeven aan de kassa worden verondersteld juist te zijn. Verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze gegevens berust bij ouder/verzorger.

Ouder/verzorger/contactpersoon horend bij het opgegeven telefoonnummer voor noodgevallen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar bereikbaarheid. Indien in geval van calamiteit niet wordt opgenomen, handelen wij naar beste eer en geweten. Eventuele (financiële) gevolgen daarvan, zijn voor ouder/verzorger van het deelnemende kind.

Ten tijde van het evenement is uw kind minimaal 6 jaar, of maximaal 12 jaar. Wordt uw kind op woensdag 6 jaar oud, kan uw kind pas op woensdag mee doen met de KVW. Wordt uw kind op vrijdag 13 jaar, kan uw kind tot en met donderdag meedoen met de KVW. Dat is niet om vervelend te doen, maar onze vergunning en de verzekering gaat ingewikkeld doen als uw kind in die situatie bij een calamiteit betrokken raakt. U bent zélf verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. Uw kind toch naar de KVW sturen, terwijl het te jong of te oud is, geschiedt op eigen risico!